เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น : RO’ โร้วล์ จ.พัทลุง

“สร้างการรับรู้ เพื่อยกระดับคุณค่าทุน หรือฐานทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วม”

RO’ โร้วล์  มาจากคำภาษาใต้ ที่แปลว่า ‘รู้’ และเป็นชื่อของสื่อสาธารณะท้องถิ่น จ.พัทลุง เพื่อให้เข้ากับบริบทภาษาท้องถิ่นและสร้างการรับรู้ต่าง ๆ เข้าถึงกลุ่มคนท้องถิ่น

RO’ โร้วล์ มุ่งสร้างสรรค์และส่งมอบเนื้อหาสาระเชิงลึกที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงกับชุมชนและทรัพยากร ด้วยเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้รับสื่อในท้องถิ่น เข้าใจในบริบทของท้องถิ่น รู้ลึก และรู้จริงในการต่อยอดและทำให้เกิดมูลค่าใหม่ของทรัพยากรท้องถิ่น ช่วยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และช่วยสร้างการเติบโตของยอดขายอย่างยั่งยืน  


Ro SERVICES

RO Podcast สื่อสารข่าวสารสากลและประเทศ สู่ท้องถิ่นในรูปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

RO Podcast RO-Site (โร้ไส รู้ทำไม) Podcast 25 นาที มีการนำเรื่องจากประเด็นที่น่าสนใจของโลก หรือประเด็นต่างๆในสังคมไทย มาเล่าเรื่อง  ทบทวนเปรียบเทียบกับบริบทของท้องถิ่น   ใช้ภาษากลาง และภาษาใต้ในการสื่อสารเล่าเรื่อง  เชิญเข้ามาร่วมพูดคุยต่อประเด็นนั้นๆ ในสตูดิโอ หรือนอกสถานที่ 

Ro Story “โร้วล์สตอรี” PREMIUM CONTENT ผลิตเนื้อหาท้องถิ่นคุณภาพสูง

พัทลุง Original : Documentary Series 

นำเสนอเรื่องราวอาหารกับทรัพยากรท้องถิ่น   วัตถุดิบที่สะท้อนถึงบริบทแหล่งที่มาและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

RO NEWS DAILY สื่อสารข่าวสารและข้อมูลเฉพาะ ภูมิอากาศ  รายงานพยากรณ์อากาศ และราคาผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้  ประเด็นสาธารณะของท้องถิ่นสู่คนท้องถิ่น

RO PUBLIC LOCAL INFO BULLENTINE กระดานออนไลน์แสดงข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นสาธารณะ  บอร์ดรวมงานกิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัดพัทลุง ทั้ง ภาครัฐ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ท้องถิ่น เอกชน
ชุมชม กลุ่มประชาชน

บริการสาธารณะ 

ด้วยจุดแข็งที่มีเนื้อหาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับประเด็นร่วมของสังคม ‘RO’ โร้วล์’ ยังให้บริการถ่ายภาพ วีดีโอ เนื้อหาท้องถิ่นคุณภาพสูง ระบบ Live Streaming ที่รองรับงานอีเวนท์ขนาดใหญ่ รวมถึง Public Deliberation Platform ที่ใช้ระดมความคิดเห็นสาธารณะ และมีวิทยากรเฉพาะทางในด้านเนื้อหา และโปรดักชันส์ เพื่อสร้างนักสื่อสารหน้าใหม่

– Phatthalung Premium Footage Platform 

– Affordable Live Streaming Service for Public Events

– Public Deliberation Platform   กระดานเสวนาและ ระดมความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์แบบไตร่ตรอง

– หลักสูตรอบรม 1-day YOUNG STORYTELLING CAMP กลุ่มนักเรียน มัธยมปลายในพัทลุง

– อบรมนักข่าวพลเมือง ยังเหลย  Young Reporter

RO CONTACT INFO
e-mail: [email protected] โทร.091-536-4644

Facebook : https://www.facebook.com/rocontent 

แชร์บทความนี้