เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น : The Region

A blue and yellow sign

Description automatically generated

แปรศักยภาพของท้องถิ่น เป็นทางเลือกเพื่อยืนหยัดอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาค 

ตัวอย่างงาน

 PM 2.5 กับทิศทางการพัฒนา

ชาวเล ทางเลือกการพัฒนาบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่น

บริการสาธารณะ

  • ANDAMAN PREMIUM FOOTAGE PLATFORM : คลังรวบรวมและจำหน่าย FOOTAGE ภาพและเสียงคุณภาพสูงของอันดามัน 
  • ANDAMAN PUBLIC DIALOGUE PLATFORM : กระดานเสวนาและระดมความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์แบบไตร่ตรอง 
  • หลักสูตรอบรม 1-Day  ANDAMAN YOUTH JOURNALIST CAMP กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายและกลุ่มชายแดนอันดามัน
  • ANDAMAN NEWS DOCUMENTARY  : ผลิตสารคดีข่าวสั้นคุณภาพสูง

D: CONTACT INFO  :  The Region 

A qr code with a few squares

Description automatically generated

เว็บไซต์ :  https://www.theregionreports.com

เบอร์ติดต่อ :  089-449-5695

แชร์บทความนี้