เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น : Deep  South Voices

 เชื่อมโลกของผู้คนเข้าด้วยกัน พาก้าวข้ามพรมแดนของความไม่รู้

Deep  South Voices เป็นเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นในชายแดนใต้ ประกอบด้วย นักข่าวพลเมืองและคนทำงานจากภาคประชาสังคมที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้พื้นที่ด้วยพลังการสื่อสาร   เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือ CIVIC WOMEN   สำนักข่าวอามาน และมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ โดยมีสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ม.อ.ปัตตานี เป็นองค์กรภาคี

Deep South Voices  ต้องการบอกเล่าคุณค่าและความเป็นไปที่มีนัยยะของท้องถิ่นชายแดนใต้ /ปาตานี  สู่คนในสังคมไทยและโลกมลายู  เชื่อมโลกการรับรู้ของคนในและนอกเข้าด้วยกัน  พาก้าวข้ามพรมแดนของความไม่รู้ มายาคติ ความหวาดระแวง และการมองเป็นอื่น  จนไม่เห็นคุณค่าอันงดงามของความหลากหลาย  และตัดขาดผู้คนออกจากกัน

บริการสาธารณะ

– Podcast  

-Shot Documentary Series  2 ภาษา (ไทย -มลายู)  

-การพัฒนาศักยภาพให้เครือข่ายในท้องถิ่นชายแดนใต้  

CONTACT INFO :  Deep  South Voices

อีเมล์  :   s.jamjuree2015@ gmail.com

เบอร์ติดต่อ :  โซรยา จามจุรี 093-5762960

แชร์บทความนี้